Společnost dp-czechia s.r.o. je tak trochu "jiná" bezpečnostní služba, která je členem Českého klubu bezpečnostních služeb a odborným konzultantem spolku COO-ČR z.s., se zaměřením na CIVILNÍ OCHRANU OBYVATELSTVA, a spolku ZEM-DOM z.s., především sekce STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA. Společnost dp-czechia s.r.o. je zřizovatelem a provozovatelem skupiny DEFENSO PATRIAM!*, která se soustřeďuje především na

  • analýzu (bezpečnostích) rizik v obci
  • školení a kurzy v oblastech přípravy na mimořádné situace, ochrany a obrany "měkkých cílů"
  • tvorbu specializovaného software a inteligentních informačních systémů

Činnost dp-czechia s.r.o. se opírá o živnostenské oprávnění (koncesní listinu), příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Trestního zákoníku a souvisejících předpisů. Společnost dp-czechia s.r.o. se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR, především k právu na zdraví, život, nedotknutelnost majetku a právu na odpor (i ozbrojený) vůči každému, kdo tato práva porušuje a úmyslně poškozuje zájmy ČR. Veškerá činnost dp-czechia s.r.o. je však prováděna výhradně v mezích platné legislativy ČR, ve spolupráci s Policií ČR, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalšími místními a státními orgány.

 

* DEFENSO PATRIAM! latinsky BRÁNÍM VLAST!, obchodní značka (TM) společnosti dp-czechia s.r.o.