Společnost dp-czechia s.r.o. je tak trochu "jiná" bezpečnostní služba, která je členem Českého klubu bezpečnostních služeb a partnerem spolku ZEM-DOM z.s.. Společnost dp-czechia s.r.o. je zřizovatelem a provozovatelem skupiny DEFENSO PATRIAM!*, která se zaměřuje především na školení a kurzy přípravy na mimořádné situace, ochrany a obrany "měkkých cílů".

Činnost dp-czechia s.r.o. se opírá o živnostenské oprávnění (koncesní listinu), příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Trestního zákoníku a souvisejících předpisů. Společnost dp-czechia s.r.o. se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR, především k právu na zdraví, život, nedotknutelnost majetku a právu na odpor (i ozbrojený) vůči každému, kdo tato práva porušuje a úmyslně poškozuje zájmy ČR. Veškerá činnost dp-czechia s.r.o. je však prováděna výhradně v mezích platné legislativy ČR, ve spolupráci s Policií ČR a dalšími místními a státními orgány.

 

* DEFENSO PATRIAM! latinsky BRÁNÍM VLAST!, obchodní značka (TM) společnosti dp-czechia s.r.o.

DEFENSO PATRIAM!

....................

ČLENSTVÍ

www.ckbs.cz