Společnost dp-czechia s.r.o. působí především v regionu hlavní města Prahy a Středočeského kraje, dosah jejich aktivit však pokrývá celé území České republiky. Mezi cílové "zákazníky" patří především místní zastupitelstva obcí, školy, domobranecké skupiny či individuální zájemci a nepřímo všichni občané daného regionu. Hlavními oblastmi činnosti dp-czechia s.r.o. jsou:

  • civilní (i komerční) bezpečnost a prevence
  • civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů
  • poskytování a zprostředkování taktických kurzů fyzické i psychické přípravy občanů na mimořádné situace
  • zprostředkování a organizování profesionálních střeleckých kurzů (skupinových i individuálních)
  • publikační a osvětová činnost v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů
  • podpora výchovy mládeže k brannosti, pomoci v obci a spolupráci se složkami IZS
  • sdružováním osob v obcích a krajích za účelem prevence trestné činnosti a pomoci obcím v oblasti civilní obrany
  • pořadatelská činnost a organizace sportovních, vzdělávacích i jiných aktivit
  • distribuce propagačních materiálů a prodej předmětů osobní ochrany
  • tvorba a správa zakázkového specializovaného software